LẬP TRÌNH PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU

5/15/2017 11:48:07 AM

Với nhu cầu ngày càng cao trong quản lý, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là một xu hướng tất yếu. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm phát triển các gói phần mềm quản lý chuẩn đóng gói, sẽ tư vấn cung cấp giải pháp phát triển phần mềm chuyên biệt cho quý khách hàng là các tập đoàn, cơ quan ban ngành nhà nước khi có nhu cầu. Dựa trên các lõi phần mềm sẵn có, việc phát triển module mới sẽ được tiến triển nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu thực tế của quý khách hàng.


CHÍNH XÁC THỰC TIỄN, ÁP DỤNG NGAY KHI HOÀN TẤT

Với nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển Hệ thống phần mềm  và Ứng dụng trên thiết bị di động, chúng tôi xây dựng sẵn các module lõi phần mềm và có thể mở rộng tích hợp theo yêu cầu riêng của quý khách hàng.

Các tập đoàn lớn, ban ngành chính phủ, các ngành đặc biệt sẽ có các yêu cầu riêng, do đó với module lõi sẵn có chúng tôi sẽ phát triển hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu một cách nhanh chóng và có thể sử dụng ngay khi giai đoạn phát triển phần mềm hoàn tất.

Ứng dụng trên thiết bị di động như App - iOS trên iPhone/iPad, App - Android trên Samsung/Sony đã trở thành một nhu cầu tất yếu. Việc xây dựng riêng các ứng dụng trên thiết bị di động nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng sẽ mang một hiệu quả kinh doanh thiết thực. 

Việc phát triển phần mềm chúng tôi hoàn tất từ bước lấy "nghiệp vụ", "thiết kế", "đồ họa", "lập trình", "kiểm thử" cho đến khi đưa vào "vận hành".

Hãy đồng hành cùng chúng tôi.

 

HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI 


LẬP TRÌNH PHẦN MỀM THEO YÊU CẦU

5/15/2017 11:48:07 AM

Với nhu cầu ngày càng cao trong quản lý, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là một xu hướng tất yếu. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm phát triển các gói phần mềm quản lý chuẩn đóng gói, sẽ tư vấn cung cấp giải pháp phát triển phần mềm chuyên biệt cho quý khách hàng là các tập đoàn, cơ quan ban ngành nhà nước khi có nhu cầu. Dựa trên các lõi phần mềm sẵn có, việc phát triển module mới sẽ được tiến triển nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu thực tế của quý khách hàng.


CHÍNH XÁC THỰC TIỄN, ÁP DỤNG NGAY KHI HOÀN TẤT

Với nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển Hệ thống phần mềm  và Ứng dụng trên thiết bị di động, chúng tôi xây dựng sẵn các module lõi phần mềm và có thể mở rộng tích hợp theo yêu cầu riêng của quý khách hàng.

Các tập đoàn lớn, ban ngành chính phủ, các ngành đặc biệt sẽ có các yêu cầu riêng, do đó với module lõi sẵn có chúng tôi sẽ phát triển hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu một cách nhanh chóng và có thể sử dụng ngay khi giai đoạn phát triển phần mềm hoàn tất.

Ứng dụng trên thiết bị di động như App - iOS trên iPhone/iPad, App - Android trên Samsung/Sony đã trở thành một nhu cầu tất yếu. Việc xây dựng riêng các ứng dụng trên thiết bị di động nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng sẽ mang một hiệu quả kinh doanh thiết thực. 

Việc phát triển phần mềm chúng tôi hoàn tất từ bước lấy "nghiệp vụ", "thiết kế", "đồ họa", "lập trình", "kiểm thử" cho đến khi đưa vào "vận hành".

Hãy đồng hành cùng chúng tôi.

 

HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI 


Facebook Message