TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

5/15/2017 11:48:39 AM

Việc triển khai một hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt là ở cấp độ tập đoàn - cơ quan ban ngành, đòi hỏi một chuyên môn cao và một đội ngũ nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cũng như tư vấn các giải pháp tối ưu nhất cho quý khách hàng. Ở giai đoạn giải pháp, chúng tôi thiết lập các tài liệu, làm việc với các công ty cung cấp phần mềm nhằm đưa đến một bộ tài liệu quy chuẩn cho hệ thống phần mềm khi triển khai và nghiệm thu hệ thống.


TÀI LIỆU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH KIỂM SOÁT, PHÁT TRIỂN, NGHIỆM THU DỰ ÁN

Một hệ thống công nghệ thông tin lớn đòi hỏi kiến trúc ban đầu phải thật vững chắc và có tính mở rộng cao đáp ứng các thay đổi về sau. Ngoài việc có một hệ thống tốt, việc kiểm tra đánh giá, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án cũng như rà soát nghiệm thu dự án là một phần quan trọng trong tính khả thi của dự án đi đến cuối cùng.

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn triển khai hệ thống công nghệ thông tin cho các tập đoàn, dự án lớn ban ngành chính phủ, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp, tài liệu kiến trúc, làm việc với đối tác phần mềm cũng như kiểm tra đến khi dự án được nghiệm thu hoàn thành. Các lĩnh vực chúng tôi đã có trên 10 năm kinh nghiệm như: Hệ thống quản lý chăm sóc điều trị bệnh viện, Hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án, Hệ thống tích hợp cổng văn hóa thông tin, Hệ thống quản lý lưu trú cấp tỉnh, Hệ thống tích hợp thiết bị nhận dạng vân tay, Hệ thống quản lý thư viện...

 

HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI 


TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

5/15/2017 11:48:39 AM

Việc triển khai một hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt là ở cấp độ tập đoàn - cơ quan ban ngành, đòi hỏi một chuyên môn cao và một đội ngũ nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cũng như tư vấn các giải pháp tối ưu nhất cho quý khách hàng. Ở giai đoạn giải pháp, chúng tôi thiết lập các tài liệu, làm việc với các công ty cung cấp phần mềm nhằm đưa đến một bộ tài liệu quy chuẩn cho hệ thống phần mềm khi triển khai và nghiệm thu hệ thống.


TÀI LIỆU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH KIỂM SOÁT, PHÁT TRIỂN, NGHIỆM THU DỰ ÁN

Một hệ thống công nghệ thông tin lớn đòi hỏi kiến trúc ban đầu phải thật vững chắc và có tính mở rộng cao đáp ứng các thay đổi về sau. Ngoài việc có một hệ thống tốt, việc kiểm tra đánh giá, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án cũng như rà soát nghiệm thu dự án là một phần quan trọng trong tính khả thi của dự án đi đến cuối cùng.

Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn triển khai hệ thống công nghệ thông tin cho các tập đoàn, dự án lớn ban ngành chính phủ, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp, tài liệu kiến trúc, làm việc với đối tác phần mềm cũng như kiểm tra đến khi dự án được nghiệm thu hoàn thành. Các lĩnh vực chúng tôi đã có trên 10 năm kinh nghiệm như: Hệ thống quản lý chăm sóc điều trị bệnh viện, Hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án, Hệ thống tích hợp cổng văn hóa thông tin, Hệ thống quản lý lưu trú cấp tỉnh, Hệ thống tích hợp thiết bị nhận dạng vân tay, Hệ thống quản lý thư viện...

 

HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI 


Facebook Message