LẬP TRÌNH NHÚNG TÍCH HỢP MÁY VÂN TAY

5/15/2017 11:49:03 AM

Lập trình nhúng, tích hợp thiết bị ngoại vi là một trong những ngành cốt lõi trong Công nghệ lập trình phần mềm. Lĩnh vực này đòi hỏi kinh nghiệm trong việc xử trí thiết bị, tích hợp các thuật toán hàm API sẵn có cũng như nắm vững kiến trúc phần mềm tương ứng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tích hợp hệ thống nhận dạng dấu vân tay, chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý sẵn có của quý khách hàng nhằm trích xuất các thông tin theo yêu cầu.


KHÔNG CAN THIỆP MÃ NGUỒN, TÍCH HỢP CHUẨN API - WEBSERVICES

Với kinh nghiệm sẵn có, với hệ thống phần mềm của khách hàng, chúng tôi sẽ tích hợp theo yêu cầu nhằm trích xuất các dữ liệu và tạo thành hệ thống phần mềm quản lý tổng thể cho quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi phân tích và đi đến thống nhất các bước cần phải thực hiện.

Tích hợp hệ thống là tinh hoa của lập trình phần mềm. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, cung cấp giải pháp cho quý khách hàng.

Có rất nhiều hình thức hợp tác mà Bạn và Tôi có thể bàn bạc và cùng nhau thảo luận để mang lại kết quả hợp tác WIN (Khách hàng) - WIN (Bạn) - WIN (Tôi).

 

HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI 


LẬP TRÌNH NHÚNG TÍCH HỢP MÁY VÂN TAY

5/15/2017 11:49:03 AM

Lập trình nhúng, tích hợp thiết bị ngoại vi là một trong những ngành cốt lõi trong Công nghệ lập trình phần mềm. Lĩnh vực này đòi hỏi kinh nghiệm trong việc xử trí thiết bị, tích hợp các thuật toán hàm API sẵn có cũng như nắm vững kiến trúc phần mềm tương ứng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tích hợp hệ thống nhận dạng dấu vân tay, chúng tôi cung cấp các giải pháp tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý sẵn có của quý khách hàng nhằm trích xuất các thông tin theo yêu cầu.


KHÔNG CAN THIỆP MÃ NGUỒN, TÍCH HỢP CHUẨN API - WEBSERVICES

Với kinh nghiệm sẵn có, với hệ thống phần mềm của khách hàng, chúng tôi sẽ tích hợp theo yêu cầu nhằm trích xuất các dữ liệu và tạo thành hệ thống phần mềm quản lý tổng thể cho quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi phân tích và đi đến thống nhất các bước cần phải thực hiện.

Tích hợp hệ thống là tinh hoa của lập trình phần mềm. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác, cung cấp giải pháp cho quý khách hàng.

Có rất nhiều hình thức hợp tác mà Bạn và Tôi có thể bàn bạc và cùng nhau thảo luận để mang lại kết quả hợp tác WIN (Khách hàng) - WIN (Bạn) - WIN (Tôi).

 

HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI 


Facebook Message