TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG

Thông tin triển khai khách hàng.

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP - L'SERVICES

9/9/2016 2:04:38 PM

Phần mềm quản lý dịch vụ đáp ứng mô hình Chuỗi cơ sở dịch vụ chăm sóc khách hàng với quy mô lớn, tập đoàn. Với các tính năng đặc trưng về quản lý dịch vụ và chăm sóc khách hàng như: Cung cấp dịch vụ kết hợp bán sản phẩm, kiểm soát việc sử dụng dịch vụ theo thời hạn, theo số lượt. Quản lý hội viên chuyên nghiệp như tích lũy điểm, hội viên giới thiệu hôi viên mới, tặng quà cho hội viên...

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - L'EDU

8/28/2016 11:57:40 AM

VLIL Co. triển khai hơn 100 khách hàng là các Trung tâm hàng đầu tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM - L'FITNESS

8/28/2016 11:57:26 AM

Ngoài TP.HCM, VLIL Co. triển khai trên 100 phòng tập từ Hải Phòng, Hà Nội cho đến Bến Tre, Cà Mau.

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG BÁN HÀNG - L'POS

8/28/2016 11:57:06 AM

VLIL Co. kinh nghiệm 5 năm trong việc triển khai vận hành hệ thống POS.

TRIỂN KHAI KHÁCH HÀNG

Thông tin triển khai khách hàng.

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP - L'SERVICES

9/9/2016 2:04:38 PM

Phần mềm quản lý dịch vụ đáp ứng mô hình Chuỗi cơ sở dịch vụ chăm sóc khách hàng với quy mô lớn, tập đoàn. Với các tính năng đặc trưng về quản lý dịch vụ và chăm sóc khách hàng như: Cung cấp dịch vụ kết hợp bán sản phẩm, kiểm soát việc sử dụng dịch vụ theo thời hạn, theo số lượt. Quản lý hội viên chuyên nghiệp như tích lũy điểm, hội viên giới thiệu hôi viên mới, tặng quà cho hội viên...

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - L'EDU

8/28/2016 11:57:40 AM

VLIL Co. triển khai hơn 100 khách hàng là các Trung tâm hàng đầu tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM - L'FITNESS

8/28/2016 11:57:26 AM

Ngoài TP.HCM, VLIL Co. triển khai trên 100 phòng tập từ Hải Phòng, Hà Nội cho đến Bến Tre, Cà Mau.

KHÁCH HÀNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG BÁN HÀNG - L'POS

8/28/2016 11:57:06 AM

VLIL Co. kinh nghiệm 5 năm trong việc triển khai vận hành hệ thống POS.

Facebook Message